Resources

Ang Pamalakaya Special – Special Issue of “Ang Pamalakaya”, the official publication of PAMALAKAYA-Pilipinas

[PRIMER] Fisheries Code Amendments o RA 10654