LABAN SA DAGAT!

Posted on Updated on

LABAN SA DAGAT!

Nagprotesta sa manila bay ang  pamalakaya para magprotesta na  ibasura ang manila bay reclamation project na kung matutuloy ay mawawalan sila ng ikabubuhay (Rene Sandajan)

NAGPROTESTA sa Manila Bay ang grupong Pamalakaya para hilingin na ibasura ang Manila Bay reclamation project dahil kung matutuloy ito ay mawawalan sila ng hanapbuhay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s